Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

19.12.2018

 

MSc Kajal Kumarin ympäristötieteen alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.8.2018 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017 18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen hyväksytty.

 

MSc Kajal Kumarin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus In vivo and in vitro studies on the health effects of intermediate frequency magnetic fields on tarkastettu julkisesti 22.11.2018. Vastaväittäjä, Senior Researcher Maria Rosaria Scarfì (Institute for Electromagnetic Sensing of the Environment, Napoli, Italia) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää asiakohdan liitteenä olevassa lausunnossaan arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väitöskirjan esitarkastajat, Scientist Zenon Sienkiewicz (Public Health England, Englanti) ja Dr René de SEZE (French National Institute for Industrial Environment and Risks, Verneuil-en-Halatte, Ranska) ovat esittäneet asiakohdan liitteenä olevat kantansa vastaväittäjän arvosanaesitykseen.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnoista.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MSc Kajal Kumarin väitöskirjan.

 

Päätös:

Tiedekuntaneuvosto arvosteli MSc Kajal Kumarin väitöskirjan arvosanalla kiittäen hyväksytty.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa