Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   KM Inka Turusen kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
3   FM Ilona Raunolan kulttuurintutkimuksen, kulttuuriantropologian alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
4   TM Liisa Penttisen kirkkohistorian alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
5   FM Eeva Raunelan kasvatustieteen alaan kuuluvan väitöskirjan arvosteleminen
6   Filosofisen tiedekunnan sivuaineopas 2019
7   Dekaanin ehdotus TT Suvi-Maria Saarelaisen ottamisesta yliopistonlehtorin, soveltavat opinnot, tehtävään: tiedekuntaneuvoston kuuleminen
8   Professorin, kasvatustiede, erityisesti alkukasvatus, tehtävämäärityksen käsittely
9   Tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely
10   Filosofisen tiedekunnan tilannekatsaus
11   Itä-Suomen yliopiston tuleva tutkimuksen arviointi ja strategiatyön eteneminen

Osallistuja Tehtävä
Pietarinen Janne professori, puheenjohtaja
Nyman Jopi professori, varapuheenjohtaja
Raunio Antti professori, jäsen
Anttonen Pertti professori, jäsen
Komulainen Katri professori, jäsen
Juvonen Antti professori, jäsen
Hirsto Laura professori, jäsen
Arminen Elina henkilöstö,jäsen
Sormunen Kari henkilöstö, jäsen
Kettukangas Titta henkilöstö, varajäsen
Hirvonen Vesa henkilöstö, jäsen
Kasanen Kati henkilöstö, jäsen
Koskelo Marko opiskelija, jäsen
Rajavuori Emmi opiskelija, jäsen
Summanen Rosa opiskelija, jäsen
Kortelainen Kaisu valmistelija
Nevalainen Henni valmistelija
Hurskainen Ulla valmistelija
Korhonen Kari valmistelija, sihteeri