Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

23.01.2018

 

Dosentin arvon myöntäminen FT Aki Pulkkiselle alana Ultraäänen fysiikka, erityisesti yhdistettynä optiikkaan (Ultrasound physics, especially in combination with optics)

 

FT Aki Pulkkinen on hakenut dosentin arvoa alana Ultraäänen fysiikka, erityisesti yhdistettynä optiikkaan (Ultrasound physics, especially in combination with optics) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 2.10.2017 nimennyt apulaisprofessori Jean-François Aubryn (Institut Langevin, Centre national de la recherche scientifique CNRS, Pariisi, Ranska ja Department of Radiation Oncology, University of Virginia, Charlottesville, USA) ja apulaisprofessori Kui Renin (Department of Mathematics and Institute of Computational Engineering and Sciences, The University of Texas at Austin, USA) antamaan asiantuntijalausuntonsa FT Aki Pulkkisen tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Ultraäänen fysiikka, erityisesti yhdistettynä optiikkaan (Ultrasound physics, especially in combination with optics). Apulaisprofessori Aubry (lausunto) ja apulaisprofessori Ren (lausunto) ovat todenneet FT Pulkkisen tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89§). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 4 kohdalla FT Pulkkisen opetusnäytteestä.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Aki Pulkkinen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Ultraäänen fysiikka, erityisesti yhdistettynä optiikkaan (Ultrasound physics, especially in combination with optics) 1.2.2018 alkaen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa