Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

23.01.2018

 

Dosentin arvon myöntäminen FT Jatta Berberatille alana Lääketieteellinen fysiikka, lääketieteellisen kuvantamisen kliiniset sovellukset (Medical physics, clinical applications of medical imaging)

 

FT Jatta Berberat on hakenut dosentin arvoa alana Lääketieteellinen fysiikka, lääketieteellisen kuvantamisen kliiniset sovellukset (Medical physics, clinical applications of medical imaging) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 16.11.2017 nimennyt professori K.O. Lövbladin (HUG Hôpitaux Universitaires Genève, Département d'imagerie et des sciences de l'information médicale, Sveitsi) ja professori Peter Jakobin (Experimental Physics, Julius-Maximilians-Universität Würzbug, Saksa) ja antamaan lausuntonsa FT Berberatin tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Lääketieteellinen fysiikka, lääketieteellisen kuvantamisen kliiniset sovellukset (Medical physics, clinical applications of medical imaging). Professori Lövblad (lausunto) ja professori Jakob (lausunto) ovat todenneet FT Berberatin tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89 §). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. FT Berberatin opetustaito on todettu aikaisemman käytännön yliopistollisen opetuskokemuksen sekä pedagogisen koulutuksen perusteella, minkä vuoksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 16.11.2017 vapauttanut FT Berberatin opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Berberat täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Lääketieteellinen fysiikka, lääketieteellisen kuvantamisen kliiniset sovellukset (Medical physics, clinical applications of medical imaging) 1.2.2018 alkaen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa