Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 9

23.01.2018

 

Tiedekunnan toiminnan suunnittelu

 

Yliopiston johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa ja on tiedekuntaneuvoston puheenjohtaja. Dekaani käsittelee ja ratkaisee tiedekunnalle kuuluvat asiat ja vastaa tiedekunnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta rehtorille. Dekaanin sijaisena toimii varadekaani.

 

Dekaani ratkaisee kaikki ne tiedekuntaa koskevat asiat, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi.

 

Rehtori ja tiedekunnan dekaani sopivat tiedekunnalle asetettavista määrällisistä ja laadullisista tavoitteista. Rehtorin ja luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan välinen tulossopimus kaudelle 2017-2020 on asiakohdan liitteenä.

 

Esitys: Tiedekunnan dekaani esittelee tulevaa toimintaa.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa