Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 10

21.02.2018

 

Toimivallan delegointi tiedekuntaneuvostolta laitoksen johtajalle

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei johtosäännössä toisin määrätä.

 

Tiedekuntaneuvosto voi siirtää johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi.

 

Päätösvallan siirtoa puoltavia seikkoja ovat mm. seuraavat: kyseessä on vähäistä harkintaa sisältävä rutiiniluonteinen asia, jonka käsittely ei ole normaalisti tarpeen tiedekuntaneuvostossa; kyseessä on asia, jonka käsittely sopii huonosti tiedekuntaneuvoston kokousaikataulun vuoksi tai asiat pyritään päättämään hallinnollisesti mahdollisimman yksinkertaisella menettelyllä päätöksenteon laatua heikentämättä.

 

Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntöluonnoksen mukaan opetussuunnitelmat on vahvistettava tiedekunnissa toukokuun loppuun mennessä. Tyypillisesti opetukseen liittyviä aikatauluja sekä opetukseen liittyvien teknisten asioiden järjestämistä tarkennetaan opetussuunnitelmien vahvistamisen jälkeen tarvittavilta osin. Tässä on tarkoituksenmukaista hallinnollisesti yksinkertainen menettely.

 

Esitys:

Delegoidaan opetusta antavien yksikköjen johtajille opetusohjelmien hyväksyminen lukukauden aikana. Opetusohjelmalla tarkoitetaan opetuksen ja tenttien aikatauluja sekä opettajia ja tentaattoreita, jollei opettajia ja tentaattoreita ole hyväksytty opetussuunnitelmissa.

 

Päätös:

Täsmennettiin esityksen ensimmäistä lausetta: Delegoidaan opetusta antavien yksikköjen johtajille opetusohjelman muutosten hyväksyminen lukukauden aikana. Täsmennyksen jälkeen esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa