Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 11

21.02.2018

 

MSc Carolina Voigtin ympäristötieteen alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 16.5.2017 18 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan arvoasteikolla hyväksytty-kiittäen hyväksytty.

 

MSc Carolina Voigtin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Effects of Climate Warming and Permafrost Thaw on Greenhouse Gas Dynamics in Subarctic Ecosystems on tarkastettu julkisesti 9.2.2018. Vastaväittäjä, professori Steve Frolking (Institute for the Study of Earth, Oceans, and Space, University of New Hampshire, USA) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi kiittäen hyväksytty. Väitöskirjan esitarkastajat, professori Lars Kutzbach (Institute of Soil Science, University of Hamburg, Saksa) ja Assistant Research Professor Christina Schädel (Center for Ecosystem Science and Society, Northern Arizona University, USA) ovat samaa mieltä arvosanaesityksestä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa vastaväittäjän ja esitarkastajien lausunnoista, jotka ovat asiakohdan liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MSc Carolina Voigtin väitöskirjan arvosanalla kiittäen hyväksytty.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa