Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 2

21.02.2018

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 14.2.2018. Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.

 

Johtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

Päätös:

Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 10 jäsentä ja 2 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että Tiedoksi -asiakohta ja Kokouksen päättäminen -asiakohta siirrettiin käsiteltäviksi lisäasioiden jälkeen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa