Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

21.02.2018

 

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana polttoprosessien päästökemia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Polttoprosessien päästökemian apulaisprofessorin tehtävä on ympäristö- ja biotieteiden laitoksen ja kemian laitoksen yhteinen tehtävä, joka on sijoitettu ympäristö- ja biotieteiden laitoksen Kuopion kampukselle. Julkihaussa ollutta tehtävää hakivat määräaikaan 7.12.2017 mennessä PhD Mohammednoor Khalil Altarawneh, , PhD Jualiana Maria Cota, TkT Panu Karjalainen, PhD Cowri K. Navada, PhD Nugroho Agung Pambudi, PhD Fazal Raziq, FT, dosentti Olli Sippula, PhD Kinga Kamila Skalska, ja FT, dosentti Petri Tiitta.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi dekaani Jukka Jurvelin (pj), ympäristö- ja biotieteiden laitoksen johtaja, professori Maija-Riitta Hirvonen, kemian laitoksen johtaja, professori Mika Suvanto, professori Janne Jänis kemian laitokselta ja professori Vesa Pekka Lehto sovelletun fysiikan laitokselta.

 

Arviointiryhmä haastatteli kärkihakijat PhD Mohammednoor Khalil Altarawnehin ja FT Olli Sippulan. Kärkihakijoiden tähänastisten ansioiden keskinäinen vertailu osoitti, että kummallakin kärkihakijalla on apulaisprofessorin tehtävään vaadittava ansioituminen sekä hyvät edellytykset saavuttaa professorin pätevyys neljässä vuodessa. Kärkihakijoiden osaamisprofiilien vertailun perusteella voidaan kuitenkin todeta, että Sippulan ansioituminen ja tutkimussuunnitelmassaan esittämänsä intressit vastaavat selkeästi parhaiten hakukuulutuksen mukaista tehtävää ja tutkimusalaa. Arviointiryhmä ehdottaa, että tiedekunta ryhtyisi toimenpiteisiin FT Olli Sippulan ottamiseksi polttoprosessien päästökemian apulaisprofessorin tehtävään. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 30.1.2018 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Sippulan cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut 7.2.2018 FT Olli Sippulan opetusnäytteen antamisesta sillä perusteella, että Sippula on antanut opetusnäytteen Itä-Suomen yliopistossa 17.12.2015 dosentuuria varten arvosanalla kiitettävä (4/5).

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että FT, dosentti Olli Sippula otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana polttoprosessien päästökemia neljän vuoden määräajaksi 1.3.2018 alkaen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa