Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

21.02.2018

 

Dosentin arvon myöntäminen FT Thomas Kühnille alana Globaali aerosoli-ilmastomallinnus (Global Aerosol-Climate Modelling)

 

FT Thomas Kühn on hakenut dosentin arvoa alana Globaali aerosoli-ilmastomallinnus (Global Aerosol-Climate Modelling) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle. FT Kühnin hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 15.11.2017 nimennyt professori Miikka Dal Mason (Aerosolifysiikan laboratorio, Tampereen teknillinen yliopisto) ja dosentti Michael Boyn (Ilmakehätieteiden osasto, Helsingin yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Thomas Kühnin tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Globaali aerosoli-ilmastomallinnus (Global Aerosol-Climate Modelling). Professori Dal Maso ja dosentti Boy ovat todenneet FT Kühnin tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89 §). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. FT Kühnin opetustaito on todettu aikaisemman pedagogisen koulutuksen ja yliopistotasoisen opetuskokemuksen perusteella, minkä vuoksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 15.11.2017 vapauttanut FT Kühnin opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Thomas Kühn täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Globaali aerosoli-ilmastomallinnus (Global Aerosol-Climate Modelling) 1.3.2018 alkaen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa