Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 9

21.02.2018

 

Toimivallan delegointi tiedekuntaneuvostolta dekaanille

 

Johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on mm.

 

 

Tiedekuntaneuvosto voi siirtää johtosäännön mukaan päätösvaltaansa kuuluvan asian dekaanin, tiedekuntien yhteistyöneuvottelukunnan tai tiedekunnan alaisen yksikön johtajan ratkaistavaksi.

 

Päätösvallan siirtoa puoltavia seikkoja ovat mm. seuraavat: kyseessä on vähäistä harkintaa sisältävä rutiiniluonteinen asia, jonka käsittely ei ole normaalisti tarpeen tiedekuntaneuvostossa; kyseessä on asia, jonka käsittely sopii huonosti tiedekuntaneuvoston kokousaikataulun vuoksi tai asiat pyritään päättämään hallinnollisesti mahdollisimman yksinkertaisella menettelyllä päätöksenteon laatua heikentämättä.

 

Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntöluonnoksen mukaan opetussuunnitelmat on vahvistettava tiedekunnissa toukokuun loppuun mennessä. Tyypillisesti opetukseen liittyviä aikatauluja sekä opetukseen liittyvien teknisten asioiden järjestämistä tarkennetaan opetussuunnitelmien vahvistamisen jälkeen tarvittavilta osin. Tässä on tarkoituksenmukaista hallinnollisesti yksinkertainen menettely.

 

Vuosittain osa tiedekunnan väitöstilaisuuksista ajoittuu siten, että väitöskirjojen arvosteleminen ei ole mahdollista lukukauden viimeisessä tiedekuntaneuvoston kokouksessa. Tutkinnon kirjaaminen edellyttää väitöskirjan arvostelemista, joten näissä tapauksissa tutkinnon saaminen viivästyy. Tiedekunnan ja sen yksiköiden tuloksen kannalta on myös tarkoituksenmukaista, että jatko-opiskelijan tutkinto kirjataan samalle vuodelle kuin väitöstilaisuus.

 

Esitys: Delegoidaan dekaanille toimivaltaa seuraavasti:

 

 

1. Opetussuunnitelmien (pl. opetusohjelmat) pienten muutosten hyväksyminen. Opetussuunnitelmalla tarkoitetaan tutkintorakenteita, opintojaksokuvauksia, opetusta ja opintoja koskevia sääntöjä ja määräyksiä sekä pysyväismääräyksiä. Merkittävät muutokset hyväksyy aina tiedekuntaneuvosto,

 

 

2. Oikeus päättää opetusohjelmasta eli opetussuunnitelmien aikataulutuksesta seuraavaa lukuvuotta varten. Opetusohjelmalla tarkoitetaan opetuksen ja tenttien aikatauluja sekä opettajia ja tentaattoreita, jollei opettajia ja tentaattoreita ei ole hyväksytty opetussuunnitelmissa, ja

 

 

3. Oikeus arvostella väitöskirjat vastaväittäjien lausuntojen perusteella lukukauden viimeisen tiedekuntaneuvoston kokouksen ja seuraavan lukukauden ensimmäisen tiedekuntaneuvoston kokouksen välisellä ajalla.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa