Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana polttoprosessien päästökemia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
4   Dosentin arvon myöntäminen FT Thomas Kühnille alana Globaali aerosoli-ilmastomallinnus (Global Aerosol-Climate Modelling)
5   Perustutkintokoulutuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen ajalle 1.8.2018-31.7.2021
6   Kansainvälisten maisteriohjelmien opetussuunnitelmien hyväksyminen ajalle 1.8.2018-31.7.2021
7   Jatkotutkintokoulutuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen ajalle 1.8.2018-31.7.2021
8   Biotalouden erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen
9   Toimivallan delegointi tiedekuntaneuvostolta dekaanille
10   Toimivallan delegointi tiedekuntaneuvostolta laitoksen johtajalle
11   MSc Carolina Voigtin ympäristötieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
12   MSc Alyaa Mohammed Zyaran ympäristötieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
13   Tiedoksi
14   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Jäsenet
Jurvelin Jukka Dekaani, puheenjohtaja
Friberg Ari Professori, jäsen
Peltola Heli Professori, jäsen
Pumpanen Jukka Professori, jäsen
Tukiainen Markku Professori, jäsen
Haapala Antti Muu henkilöstö, jäsen
Heikkinen Lasse Muu henkilöstö, jäsen
Pohjoismäki Jaakko Muu henkilöstö, jäsen
Roponen Marjut Muu henkilöstö, jäsen
Averio Matti Opiskelija, varajäsen
Nivala Jussi Opiskelija, jäsen
Nivala Matti Opiskelija, jäsen
Honkapää Katja Opiskelija, varajäsen
Valmistelijat
Hirvonen Arja Johtava hallintopäällikkö, sihteeri
Laitinen Kaisa Koulutuspäällikkö
Muut läsnäolijat
Oksanen Elina Varadekaani