Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
3   Päätösvallan siirtäminen opetussuunnitelmaa koskevissä asioissa
4   Farmasian laitoksen koulutusohjelmien lukuvuoden 2018-2019 opetussuunnitelmien vahvistaminen
5   Hammaslääketieteen koulutusohjelman lukuvuoden 2018-2019 opetussuunnitelman ja opetusohjelman vahvistaminen
6   Lääketieteen koulutusohjelman lukuvuosien 2018-2021 opetussuunnitelman vahvistaminen
7   Biolääketieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
8   Hoitotieteen pääaineen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
9   Koe-eläinkeskuksen järjestämien opintojaksojen opintojaksokuvausten vahvistaminen
10   Ravitsemustieteen koulutusohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
11   Sairaalakemistin koulutuksen opetussuunnitelman hyväksyminen
12   Terveyden edistäminen tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuosille 2018-2020
13   Tieteellisen jatkokoulutuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuodeksi 2018-2019
14   MDP in Biomedicine kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuoden 2018-2019 opetussuunnitelmien vahvistaminen
15   MDP in Public Health kansainvälisen maisteriohjelman lukuvuosien 2018-2020 opetussuunitelmien vahvistaminen
16   Terveystieteiden tiedekunnan kansainvälisille opiskelijoille suunnatun opetuksen hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
17   Moniammatillisten sosiaali- ja terveydenhuollon opintojen ja opetusohjelman hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
18   Professorin, ensihoito, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Jouni Kurolan kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
19   Professorin, rekisteritutkimus (register studies), tehtävä: tehtäväntäyttöseloste professori Reijo Sundin kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
20   Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Arja Häggman-Laitilan ottamisesta professorin, hoitotiede, hoitotyön johtaminen, tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
21   Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Miia Kivipellon ottamisesta professorin, geriatria, neurogeriatria (20%), tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
22   Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille dosentti Arja Kullaan ottamisesta professorin, suulääketiede (50%), tehtävään määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
23   Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille professori Markku Laakson ottamisesta professorin, sisätautioppi, tehtävään (31256 UEF) määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
24   Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Outi Kuittisen ottamisesta professorin, onkologia, osa-aikaiseen (70%) tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
25   Dekaanin esitys rehtorille apulaisprofessorin (Tenure Track), Epigenomics, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
26   Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopisto-opettajan, hoitotiede, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
27   Dekaanin esitys vakinaistamispolun tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja dekaanin esitys rehtorille yliopistotutkijan (Tenure Track), Neurobioinformatiikka, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
28   Kliinisen farmasian dosentin arvon myöntäminen FaT Miia Tiihoselle
29   LL Antti Junkkarin lääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
30   TtM Outi Kähkösen hoitotieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
31   MSc Natalia Sak-Dankoskyn hoitotieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
32   TtM Satu Tuovisen hoitotieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
33   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Pihlajamäki Jussi dekaani, puheenjohtaja
Vehviläinen-Julkunen Katri professori, jäsen
Lönnroos Eija professori, varajäsen
Hiltunen Mikko professori, jäsen
Jääskeläinen Jarmo professori, jäsen
Kolehmainen Marjukka professori, varajäsen
Kotikumpu Kari henkilöstö, jäsen
Jarho Pekka henkilöstö, jäsen
Konttinen Arja henkilöstö, jäsen
Laitinen Kirsti henkilöstö, jäsen
Gabbouj Sami henkilöstö, varajäsen
Räisänen Henna opiskelija, jäsen
Kosonen Salli opiskelija, jäsen
Kosonen Katja opiskelija, varajäsen
Salonpää Ville opiskelija, jäsen