Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
3   Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille onkologian osa-aikaisen (70%) professorin tehtävän (31215 UEF) määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
4   Professorin, sisätaudit, kliininen hematologia, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Esa Jantusen kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
5   Dekaanin esitys neliportaisen uramallin vakinaisten tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
6   Ravitsemustieteen, erityisesti lasten ja nuorten ravitsemus dosentin arvon myöntäminen FT Aino-Maija Elorannalle
7   LL Anne Mattilan vatsaelinkirurgian alan väitöskirjan arvosteleminen
8   MHSc Paul Pletnikoffin kansanterveystieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
9   Avoimen yliopisto-opetuksen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2019 ja 2018-2020
10   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Pihlajamäki Jussi dekaani, puheenjohtaja
Ketolainen Jarkko professori, varajäsen
Hiltunen Mikko professori, jäsen
Vanninen Ritva professori, varajäsen
Kotikumpu Kari henkilöstö, jäsen
Jarho Pekka henkilöstö, jäsen
Laitinen Kirsti henkilöstö, jäsen
Räisänen Henna opiskelija, jäsen
Kosonen Salli opiskelija, jäsen
Salonpää Ville opiskelija, jäsen