Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
3   Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, ravitsemusterapia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
4   Professorin, kliininen hammashoito, tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Murat Mutluayn kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
5   Lili Cuin neurologian alan väitöskirjan arvosteleminen
6   MHSc Masoud Isanejadin ravitsemustieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
7   FM Susanna Kemppaisen neurotieteiden alan väitöskirjan arvosteleminen
8   TtM Sari Laineen hoitotieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
9   MSc Lili Lin neurotieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
10   Psykoanalyyttisen kouluttajapsykoterapeuttikoulutuksen, aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma, järjestäminen sekä opetussuunnitelman ja valintaperusteiden hyväksyminen
11   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Pihlajamäki Jussi dekaani, puheenjohtaja
Hiltunen Mikko professori, jäsen
Jääskeläinen Jarmo professori, jäsen
Kolehmainen Marjukka professori, varajäsen
Kotikumpu Kari henkilöstö, jäsen
Jarho Pekka henkilöstö, jäsen
Konttinen Arja henkilöstö, jäsen
Laitinen Kirsti henkilöstö, jäsen
Kosonen Salli opiskelija, jäsen
Lapinlampi Niina opiskelija, jäsen
Salonpää Ville opiskelija, jäsen