Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
3   Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille TtT, dosentti Leena Salmisen ottamisesta professorin, hoitotiede, terveyspedagogiikka tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
4   FM Mikael Marttisen neurotieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
5   Proviisori Tatu Pantsarin farmasian alan väitöskirjan arvosteleminen
6   MSc Yajuvinder Singhin neurotieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
7   Terveystieteiden tiedekunnan hakukohteista ja aloituspaikkamääristö päättäminen vuosille 2019 ja 2020 sekä vuoden 2020 valinteperustelinjauksista päättäminen
8   Tiedekuntaneuvoston kokousaikataulu syyskaudella 2018
9   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Levonen Anna-Liisa varadekaani
Ketolainen Jarkko professori, varajäsen
Vehviläinen-Julkunen Katri professori, jäsen
Lönnroos Eija professori, varajäsen
Hiltunen Mikko professori, jäsen
Jääskeläinen Jarmo professori, jäsen
Kotikumpu Kari henkilöstö, jäsen
Jarho Pekka henkilöstö, jäsen
Konttinen Arja henkilöstö, jäsen
Laitinen Kirsti henkilöstö, jäsen
Kosonen Salli opiskelija, jäsen