Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
3   Johdon katselmus
4   Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Leea Keski-Nisulan ottamisesta professorin, synnytys- ja naistentautioppi, tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
5   Dekaanin esitys Itä-Suomen yliopiston rehtorille LT, dosentti, erikoislääkäri Marjo Renkon ottamisesta professorin, lastentaudit, tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
6   Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille biofarmasian professorin tehtävän osa-aikaisesta (30%), määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
7   Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian professorin tehtävän (31298 UEF) määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
8   Professorin, fysiatria, osa-aikainen (10%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Olavi Airaksisen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
9   Professorin, ympäristöepidemiologia ja riskinarviointi, osa-aikainen tehtävä: tehtäväntäyttöseloste FT, dosentti Timo Lankin kutsumiseksi tehtävään viiden vuoden määräajaksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
10   Professorin, gastroenterologinen kirurgia, osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Tuomo Rantasen kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
11   Professorin, tehohoito, osa-aikainen (50%) tehtävä: tehtäväntäyttöseloste dosentti Ari Uusaron kutsumiseksi tehtävään toistaiseksi: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
12   Dekaanin esitys professorin tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
13   Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopistonlehtorin, farmasia /sosiaalifarmasia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
14   Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille kliinisen opettajan, simulaatio, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
15   Dekaanin esitys akateemiselle rehtorille yliopisto-opettajan, parodontologia, tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
16   Laskennallisen fysiologian dosentin arvon myöntäminen FT Jussi Koivumäelle
17   Proviisori Hanna Kauppisen farmasian alan väitöskirjan arvosteleminen
18   LL Simo Miettisen ortopedian alan väitöskirjan arvosteleminen
19   LL Jussi Nurron molekulaarisen lääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
20   Avoimen yliopisto-opetuksen opetussuunnitelman (farmasian yksittäiset opintojaksot) hyväksyminen lukuvuodelle 2018-2019
21   Uuden opintojakson perustaminen farmaseuttien/proviisorien koulutusohjelmien lv 2018-2019 opetussuunnitelmiin
22   Erikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta fysiatrian erikoislääkärikoulutuksessa
23   Erikoisalakohtaisen poikkeuksen myöntäminen yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutuksessa
24   HLL Tiina Tuonosen suun terveydenhuollon alan väitöskirjan arvosteleminen
25   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Pihlajamäki Jussi dekaani, puheenjohtaja
Ketolainen Jarkko professori, varajäsen
Vehviläinen-Julkunen Katri professori, jäsen
Hiltunen Mikko professori, jäsen
Vanninen Ritva professori, varajäsen
Kolehmainen Marjukka professori, varajäsen
Kotikumpu Kari henkilöstö, jäsen
Jarho Pekka henkilöstö, jäsen
Konttinen Arja henkilöstö, jäsen
Laitinen Kirsti henkilöstö, jäsen