Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2   MA Sanni Sivosen väitöskirjan arvosteleminen
3   Kasvatustieteellisen alan perusopintojen, opettajan pedagogisten opintojen, kasvatusalan ja opettajankoulutuksen tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopintojen sekä orientaatio-, kieli- ja viestintäopintojen opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
4   Humanistisen osaston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
5   Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
6   Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
7   Teologian osaston opetussuunnitelmien hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
8   Filosofisen tiedekunnan kansainvälisille vaihto-opiskelijoille suunnattujen opintojen opetussuunnitelman hyväksyminen lukuvuosille 2018-2021
9   Tiedekuntaneuvoston päätösvallan siirtäminen opetussuunnitelmaa koskevissa asioissa
10   Dosentin arvon myöntäminen FT Elina Valovirralle
11   Dekaanin ehdotus soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston tehtäviin otettavista
12   Professorin, (Professor in Cultural Encounters), tehtävämäärityksen käsittely
13   Tehtäväalojen ja tehtävämääritysten käsittely
14   Kokouksen päättäminen

Osallistuja Tehtävä
Pietarinen Janne professori, puheenjohtaja
Nyman Jopi professori, varapuheenjohtaja
Raunio Antti professori, jäsen
Anttonen Pertti professori, jäsen
Komulainen Katri professori, jäsen
Juvonen Antti professori, jäsen
Kantelinen Ritva professori, varajäsen
Hirsto Laura professori, jäsen
Arminen Elina henkilöstö,jäsen
Sormunen Kari henkilöstö, jäsen
Kasanen Kati henkilöstö, jäsen
Tamminen Merja henkilöstö, varajäsen
Korkki Jyrki henkilöstö, jäsen
Matikainen Sami opiskelija, jäsen
Koskelo Marko opiskelija, jäsen
Rajavuori Emmi opiskelija, jäsen
Kupiainen Laura opiskelija, varajäsen
Tenhovuori Saara opiskelija, jäsen
Summanen Rosa opiskelija, jäsen
Mutanen Sonja opiskelija, varajäsen
Kortelainen Kaisu valmistelija
Nevalainen Henni valmistelija
Hurskainen Ulla valmistelija
Korhonen Kari valmistelija, sihteeri