Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 3

22.02.2018

 

Varainhoidon tilannekatsaus (osittain salainen JulkL 24.1 § 17-k ja 20-k)

 

Yliopiston hallitus on hyväksynyt Itä-Suomen yliopiston sijoitussuunnitelman 1.6.2010 kokouksessaan.

 

Yliopisto on toteuttanut sijoitussuunnitelmaan tukeutuvan täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelun tarjouskilpailun, jonka perusteella hallitus on 21.12.2010 kokouksessa valinnut valtion pääomittamien varojen täyden valtakirjan varainhoitopalvelujen tuottajaksi Nordea Investment Management Ab:n ja yliopiston rahastojen varojen täyden valtakirjan varainhoitopalvelujen tuottajaksi Seb Gyllenberg Asset Management Oy:n.

 

Sijoitussuunnitelmaa on tarkistettu 31.10.2011, 6.6.2012, 6.11.2012, 21.3.2013, 2.12.2014 ja 6.7.2015, 17.2.2017 ja 11.10.2017 kokouksissa.

 

Varainhoitajien edustajat esittelevät varainhoitoa koskevan aineiston, joka jaetaan hallituksen jäsenille erillisinä liitteinä.

 

Esitys: Hallitus keskustelee asiasta ja tekee mahdolliset päätökset.

 

Päätös:

Hallitus totesi varainhoitajien esitysten perusteella, että sijoitustoiminta on onnistunut hyvin. Hallitus totesi, että yliopiston sijoitustoiminta ei edellytä tässä vaiheessa muutoksia mutta Sebin osalta tehdään kuitenkin erillinen tarkastelu osakerahastojen mahdollisesta keskittämisestä harvempiin rahastoihin.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa