Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Itä-Suomen yliopiston hallitus

§ 5

22.02.2018

 

Yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrä 2018, sosiaalityö

 

Yliopistolain (558/2009) 14 §:n mukaisesti julkisoikeudellisen yliopiston ylin päättävä toimielin on hallitus. Hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää yliopistoon valittavien opiskelijoiden määrästä.

 

Yliopistolain 36 §:ssä todetaan opiskelijaksi ottamisesta seuraavaa:

 

"Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä tutkinnoista, jatkotutkintoa tai erikoistumiskoulutusta.

 

Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista. Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan perusteella jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. Samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita."

 

Yhteiskuntatieteiden laitos on saanut ESR-rahoitusta kahteen sosiaalityön koulutus- ja kehittämishankkeeseen. Hankkeiden tavoitteena on kouluttaa Kainuun ja Kymenlaakson alueille yhteiskuntatieteiden maistereita. Opiskelemaan valitaan aiemmin suoritettujen opintojen perusteella 25 opiskelijaa Oulun yliopiston Kajaanin yliopistokeskukseen ja 25 opiskelijaa Kymenlaakson kesäyliopistoon. Opetus käynnistyy hankepaikkakunnilla 2018.

 

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta on tehnyt esityksen 50 opiskelijan valitsemisesta sosiaalityön pääaineeseen ylimääräisessä opiskelijavalinnassa keväällä 2018.

 

Esitys:

Hallitus hyväksyy yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan esityksen 50 opiskelijan valitsemisesta sosiaalityön pääaineeseen keväällä 2018.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa