Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   Dosentin arvon myöntäminen YTT Katariina Mäkiselle
4   Dosentin arvon myöntäminen TtT Leena Formalle
5   Professorin, oikeustiede (kunta-alan lahjoitusprofessuuri), tehtävämäärityksen käsittely
6   Tehtävien tehtäväalojen ja tehtävämäärityksien käsittely
7   Sairaanhoitaja (ylempi AMK) Kirsi Moisasen sosiaalihallintotieteen väitöskirjan arvosteleminen
8   Kauppa- ja oikeustiedettä luonnontieteilijöille 20-60 op -opintokokonaisuuden lisääminen oikeustieteiden laitoksen opetussuunnitelmaan lukuvuosiksi 2018-2021
9   Dekaanin ehdotus KTM Päivi Kososen ottamisesta yliopisto-opettajan, laskentatoimi, tehtävään
10   FL Inna Kopotevan yhteiskuntamaantieteen väitöskirjan arvosteleminen
11   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Rissanen Sari puheenjohtaja
Keinänen Anssi professori, varajäsen
Niskanen Mervi professori, varajäsen
Katajala Kimmo professori, varajäsen
Koponen Jonna henkilöstö, jäsen
Savolainen Hanna henkilöstö, varajäsen
Kinnunen Ulla-Mari henkilöstö, jäsen
Kurki Tuulikki henkilöstö, jäsen
Puhakka Antero henkilöstö, varajäsen
Mäkinen Ronja opiskelija, jäsen
Turunen Heidi opiskelija, jäsen
Hurskainen Ulla joht.hall.päällikkö, sihteeri
Honkanen Annikki koulutuspäällikkö, valmistelija
Paronen Minna amanuenssi, valmistelija