Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

18.04.2018

 

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana säteilybiologia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan henkilöstösuunnitelman mukainen säteilybiologian alan vahvistaminen toteutetaan vakinaistamispolun mukaisen apulaisprofessorin tehtävän täyttämisellä. Tehtävän sijoituspaikka on ympäristö- ja biotieteiden laitos, Kuopion kampus. Tehtävään on harkittu otettavaksi ilman julkihakua FT, dosentti Jonne Naarala.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi dekaani Jukka Jurvelin (pj), lääketieteen laitoksen johtaja, professori Veli-Matti Kosma, ympäristö- ja biotieteiden laitoksen johtaja, professori Maija-Riitta Hirvonen, professori Jorma Jokiniemi ympäristö- ja biotieteiden laitokselta ja professori Juha Töyräs sovelletun fysiikan laitokselta.

 

Arviointiryhmä toteaa yhteenvetona, että FT, dosentti Jonne Naarala täyttää vakinaistamispolun apulaisprofessorin tasolle otettavan edellytykset sekä siihen vaadittavan pätevyyden ja olisi esitettävissä säteilybiologian apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävään neljän vuoden määräajaksi. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.3.2018 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Naaralan cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on 28.3.2018 vapauttanut Naaralan opetusnäytteen antamisesta sillä perusteella, että hänellä on runsaasti yliopistollista opetuskokemusta ja ohjattuja opinnäytteitä. Lisäksi hän on antanut opetusnäytteen Jyväskylän yliopistossa yliassistentin tehtävää varten v. 1997.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että FT, dosentti Jonne Naarala otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana säteilybiologia neljän vuoden määräajaksi 1.5.2018 alkaen.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa