Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

15.05.2018

 

FT Tarmo Nuutisen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Biofysiikka, erityisesti biofotoniikka (Biophysics, Biophotonics)

 

Yliopistolain 558/2009 89§:n mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan käytännön opetuskokemus yliopistotasolla ja näytöt opinnäytteiden ohjauksesta, suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään.

 

Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi FT Tarmo Nuutisen tulee, dekaanin päätöksen 30.1.2018 mukaisesti, antaa opetusnäyte dosentin arvon myöntämiseksi alana Biofysiikka, erityisesti biofotoniikka (Biophysics, Biophotonics). Hän antaa opetusnäytteen aiheena Hopean käyttäminen pintavahvisteisessa Raman-spektroskopiassa.

 

Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen).

 

Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn:

 

. motivoida kuulijoita,

. jäsentää opetettava aihe kuulijoille ymmärrettäväksi,

. perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä,

. hyödyntää alan uusinta tutkimusta,

. opettaa innostavasti ja ajatuksia herättävästi,

. olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa,

. aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista,

. laatia oppimateriaali kohdejoukko huomioiden, ja

. esiintyä kuulijoille.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Tarmo Nuutisen opetusnäytteen ja antaa sille arvosanan.

 

Päätös:

Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla hyvä (3/5).


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa