Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

15.05.2018

 

Dosentin arvon myöntäminen FT Tarmo Nuutiselle alana Biofysiikka, erityisesti biofotoniikka (Biophysics, Biophotonics)

 

FT Tarmo Nuutinen on hakenut dosentin arvoa alana Biofysiikka, erityisesti biofotoniikka (Biophysics, Biophotonics) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan ympäristö- ja biotieteiden laitokselle. FT Nuutisen hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 30.1.2018 nimennyt professori Harri Lipsasen (Elektroniikan ja nanotekniikan laitos, Aalto-yliopisto, Espoo) ja apulaisprofessori Markku Sopasen (Elektroniikan ja nanotekniikan laitos, Aalto-yliopisto, Espoo) antamaan asiantuntijalausuntonsa FT Tarmo Nuutisen tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Biofysiikka, erityisesti biofotoniikka (Biophysics, Biophotonics). Professori Lipsanen ja apulaisprofessori Sopanen ovat todenneet FT Nuutisen tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89§). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 3 kohdalla FT Nuutisen opetusnäytteestä.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Tarmo Nuutinen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Biofysiikka, erityisesti biofotoniikka (Biophysics, Biophotonics) 1.6.2018 alkaen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa