Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 8

15.05.2018

 

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana ympäristöaltisteiden toksikologia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Apulaisprofessorin tehtävä, Tenure Track, alana ympäristöaltisteiden toksikologia, on ollut julkihaussa. Tehtävä on sijoitettu ympäristö- ja biotieteiden laitokselle, Kuopion kampukselle. Tehtävään hakivat määräaikaan 7.3.2018 mennessä PhD Bassam Badran, PhD Kati Huttunen, PhD Kavindra Kumar Kesari, PhD Sadullah Levent Kuzu ja FaT Marjut Roponen.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi dekaani Jukka Jurvelin (pj), professori Riitta Julkunen-Tiitto, professori Jukka Juutilainen ja professori Matti Viluksela ympäristö ja biotieteiden laitokselta sekä professori Annele Virtanen sovelletun fysiikan laitokselta.

 

Arviointiryhmä haastatteli hakijat Kati Huttusen ja Marjut Roposen. Arviointiryhmä toteaa arviointinsa yhteenvetona, että FaT Marjut Roponen on selkeästi ansioituneempi ja täyttää kokonaisuudessaan apulaisprofessorin kelpoisuusehdot. Hänellä on hyvät edellytykset saavuttaa professorin pätevyys neljässä vuodessa. Arviointiryhmä esittää Marjut Roposta tenure track apulaisprofessorin tehtävään 1.8.2018 alkaen. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 3.5.2018 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Roposen cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut Marjut Roposen opetusnäytteen antamisesta 2.5.2018 sillä perusteella, että Roposella on runsaasti yliopistollista opetuskokemusta sekä useita ohjattuja opinnäytteitä.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että FaT Marjut Roponen otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana ympäristöaltisteiden toksikologia neljän vuoden määräajaksi 1.8.2018 alkaen.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa