Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   FT Tarmo Nuutisen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Biofysiikka, erityisesti biofotoniikka (Biophysics, Biophotonics)
4   Dosentin arvon myöntäminen FT Tarmo Nuutiselle alana Biofysiikka, erityisesti biofotoniikka (Biophysics, Biophotonics)
5   Professorin,kasviekologia, erityisesti ilmastonmuutos ja vasteet, tehtävän tehtäväntäyttöseloste sekä dekaanin ehdotus MMT Frank Berningerin kutsumisen tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen.
6   Professorin, puumateriaalitiede, tehtävän tehtäväntäyttöseloste sekä dekaanin ehdotus FT, dosentti Ossi Turusen kutsumisen tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen.
7   Professorin, ympäristöepidemiologian ja riskinarviointi, tehtäväntäyttöseloste sekä dekaanin ehdotus FT, dosentti Timo Lankin kutsumisen tehtävään. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen.
8   Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana ympäristöaltisteiden toksikologia, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
9   Opiskelijavalinnan hakukohteet ja aloituspaikat vuosille 2019 ja 2020 sekä vuoden 2020 valintaperustelinjaukset
10   Tiedoksi
11   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Oksanen Elina Varadekaani, puheenjohtaja
Friberg Ari Professori, jäsen
Jänis Janne Professori, jäsen
Hujala Teppo Professori, varajäsen
Pumpanen Jukka Professori, jäsen
Tukiainen Markku Professori, jäsen
Haapala Antti Muu henkilöstö, jäsen
Heikkinen Lasse Muu henkilöstö, jäsen
Pohjoismäki Jaakko Muu henkilöstö, jäsen
Asikainen Mervi Muu henkilöstö, varajäsen
Nivala Jussi Opiskelija, jäsen
Valmistelijat
Hirvonen Arja Johtava hallintopäällikkö, sihteeri
Laitinen Kaisa Koulutuspäällikkö, sihteeri
Muu läsnäolo