Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

19.06.2018

 

Dosentin arvon myöntäminen FT Tomi Raatikaiselle alana laskennallinen pilvifysiikka (Computational cloud physics)

 

FT Tomi Raatikainen on hakenut dosentin arvoa alana Laskennallinen pilvifysiikka (Computational cloud physics) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle. FT Raatikaisen hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 29.3.2018 nimennyt professori Jyrki Mäkelän (Fysiikka, Tampereen teknillinen yliopisto) ja dosentti Michael Boyn (Ilmakehätieteiden keskus, Helsingin yliopisto) antamaan asiantuntijalausuntonsa FT Tomi Raatikaisen tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Laskennallinen pilvifysiikka (Computational cloud physics). Professori Mäkelä ja dosentti Boy ovat todenneet FT Raatikaisen tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89§). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 3 kohdalla FT Tomi Raatikaisen opetusnäytteestä.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Tomi Raatikainen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Laskennallinen pilvifysiikka (Computational cloud physics) 1.7.2018 alkaen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa