Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

19.06.2018

 

Dosentin arvon myöntäminen MMT Johanna Roudalle alana Metsäbiomassan kestävä tuotanto ja laadunhallinta (Sustainable forest biomass production and quality management)

 

MMT Johanna Routa on hakenut dosentin arvoa alana Metsäbiomassan kestävä tuotanto ja laadunhallinta (Sustainable forest biomass production and quality management) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan metsätieteiden osastolle. MMT Roudan hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 19.3.2018 nimennyt professori Bo Dahlinin (Metsätieteiden osasto, Helsingin yliopisto) ja dosentti Kalle Kärhän (Stora Enso Wood Supply Finland, Helsinki) antamaan asiantuntijalausuntonsa MMT Johanna Roudan tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Metsäbiomassan kestävä tuotanto ja laadunhallinta (Sustainable forest biomass production and quality management). Professori Dahlin ja dosentti Kärhä ovat todenneet MMT Roudan tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89§). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 4 kohdalla MMT Roudan opetusnäytteestä.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että MMT Johanna Routa täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Metsäbiomassan kestävä tuotanto ja laadunhallinta (Sustainable forest biomass production and quality management) 1.7.2018 alkaen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa