Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 7

19.06.2018

 

Dekaanin ehdotus rehtorille biologisen ja biolääketieteellisen spektrikuvantamisen ma. professorin tehtävän täytöstä. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Yliopiston rehtori on ottanut tiedekuntaneuvoston esityksestä 16.6.2016 FT Markku Keinäsen biologisen ja biolääketieteellisen spektrikuvantamisen määräaikaiseen lahjoitusprofessorin tehtävään ajalle 1.8.2016-28.2.2019. Professuuri oli täytetty avoimen haun kautta ja asiantuntijalausunnot on saatu professori Hely Häggmanlta ja professori Teemu Teereltä (liitteet).

 

Määräaikaisen professuurin lahjoittaja on Juho ja Lempi Pitkäsen rahasto, joka on lahjoittanut 21.2.2018 päivätyllä asiakirjalla Itä-Suomen yliopistolle 100 000,00 euroa käytettäväksi tietojenkäsittelytieteen spektrikuvantamishankkeeseen vuonna 2019 (liite). Tiedekunnan dekaani on vastaanottanut lahjoituksen. Lahjoitusvarat käytetään po. spektrikuvantamishankkeen kuluihin siten, että nykyistä ma. professuuria on tarkoitus jatkaa 31.12.2019 asti.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että FT Markku Keinänen jatkaa biologisen ja biolääketieteellisen spektrikuvantamisen määräaikaisen professorin tehtävässä 1.3.2019-31.12.2019.

 

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa