Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 8

19.06.2018

 

Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana fotoniikan mikro- ja nanovalmistustekniikka, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan henkilöstösuunnitelman mukainen apulaisprofessorin tehtävä, Tenure Track, alana fotoniikan mikro- ja nanovalmistustekniikka, on ollut julkihaussa. Tehtävä on sijoitettu fysiikan ja matematiikan laitokselle, Joensuun kampukselle. Tehtävään hakivat määräaikaan 24.11.2017 mennessä PhD Bayat Farzaneh, FT Eronen Anni, FT Hakala Tommi, PhD Kankate Laxman, FT Kaplas Tommi, FT Karvinen Petri, Dr. Sci Klas Lindfors, PhD Mujahid Mohammad Mujahid, MSc Oluad Arifi Hatim, PhD Patole Shashikant, PhD Rasappa Sorzaraj, PhD Saleem Muhammad Rizvan ja FT Tuovinen Hemmo.

 

Alakohtaisena arviointiryhmänä toimi dekaani Jukka Jurvelin (pj), fysiikan ja matematiikan laitoksen johtaja, professori Seppo Honkanen, kemian laitoksen johtaja, professori Mika Suvanto sekä professori Risto Korhonen sekä professori Jari Turunen fysiikan ja matematiikan laitokselta.

 

Arviointiryhmä haastatteli hakijat Tommi Hakala, Tommi Kaplaksen ja Petri Karvisen. Arviointiryhmä toteaa arviointinsa yhteenvetona, että FT Tommi Hakala on tehtävää hakeneista tieteellisesti ansioitunein ja sopivin avoinna olevaan tehtävään sekä yleisen meritoitumisen kannalta, että arvioitaessa mahdollisuuksia edetä vakinaistamispolulla määräajassa. Arviointiryhmä esittää tenure track apulaisprofessorin tehtävään FT Tommi Hakalaa. Tenure Track -toimikunta käsitteli asiaa kokouksessaan 23.3.2018 ja puolsi asiaa.

 

Arviointiryhmän muistio, Hakalan cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut Tommi Hakalan opetusnäytteen antamisesta 28.3.2018 sillä perusteella, että Hakalalla on runsaasti yliopistollista opetuskokemusta Jyväskylän yliopistosta, Aalto yliopistosta sekä Harwardin yliopistosta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä. Johtosäännön 10 §:n mukaan dekaani tekee ehdotuksen rehtorille vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston rehtorille, että FT Tommi Hakala otetaan vakinaistamispolun apulaisprofessorin tehtävään, alana fotoniikan mikro- ja nanovalmistustekniikka neljän vuoden määräajaksi 1.8.2018 alkaen.

 

Esitys: Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa