Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   FT Tomi Raatikaisen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana laskennallinen pilvifysiikka (Computational cloud physics)
4   MMT Johanna Roudan opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Metsäbiomassan kestävä tuotanto ja laadunhallinta (Sustainable forest biomass production and quality management)
5   Dosentin arvon myöntäminen FT Tomi Raatikaiselle alana laskennallinen pilvifysiikka (Computational cloud physics)
6   Dosentin arvon myöntäminen MMT Johanna Roudalle alana Metsäbiomassan kestävä tuotanto ja laadunhallinta (Sustainable forest biomass production and quality management)
7   Dekaanin ehdotus rehtorille biologisen ja biolääketieteellisen spektrikuvantamisen ma. professorin tehtävän täytöstä. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
8   Dekaanin ehdotus apulaisprofessorin tehtävään, Tenure Track, alana fotoniikan mikro- ja nanovalmistustekniikka, otettavasta. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
9   Vuoden 2020 valintaperustelinjaukset
10   3Wood opetusyhteistyön opetussuunnitelma 2018-2019 osana Wood Materials Science -ohjelmaa
11   IMPIT -opetussuunnitelman 2018-2019 täydentäminen
12   MSc Tarit Baulin metsätieteen alan väitöskirjan hyväksyminen
13   FM Merja Järvelän ympäristötieteen alan väitöskirjan hyväksyminen
14   FM Ari Ronkaisen sovelletun fysiikan alan väitöskirjan hyväksyminen
15   Tiedoksi
16   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Jurvelin Jukka Puheenjohtaja, dekaani
Friberg Ari Professori, jäsen
Jänis Janne Professori, jäsen
Hujala Teppo Professori, varajäsen
Pumpanen Jukka Professori, jäsen
Tukiainen Markku Professori, jäsen
Haapala Antti Muu henkilöstö, jäsen
Heikkinen Lasse Muu henkilöstö, jäsen
Pohjoismäki Jaakko Muu henkilöstö, jäsen
Roponen Marjut Muu henkilöstö, jäsen
Nivala Jussi Opiskelija, jäsen
Honkapää Katja Opiskelija, varajäsen
Valmistelijat
Laitinen Kaisa Sihteeri, koulutuspäällikkö
Muu läsnäolo