Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 2

22.08.2018

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

Johtosäännön 26 §:n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 15.8.2018. Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.

 

Johtosäännön 27 § mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

Päätös:

Koska kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä ja 1 varajäsen, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asian käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että Tiedoksi -asiakohta ja Kokouksen päättäminen -asiakohta siirrettiin käsiteltäviksi lisäasioiden jälkeen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa