Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

22.08.2018

 

Dekaanin ehdotus akateemiselle rehtorille matematiikan yliopistonlehtorin tehtävään otettavasta henkilöstä sekä tehtäväalan ja tehtävämäärityksen täsmentäminen. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Yliopistonlehtorin tehtävä, alana matematiikka, on ollut julkihaussa. Tehtävä on sijoitettu fysiikan ja matematiikan laitokselle, Joensuun kampukselle. Tehtävään hakivat määräaikaan 16.5.2018 mennessä FT Janne Gröhn, DI Tom Gustafsson, FT Toni Heikkinen, FT Juha-Matti Huusko, FT Joonas Ilmavirta, MSc Vandad Imani, FT Mika Koponen, FL Pekka Kosunen, TkT Teemu Lukkari, FT Santeri Miihkinen, FT Antti Perälä, FT Mohammad Reza, FT Atte Reijonen, FT Eino Rossi, FT Heli Silvennoinen, FT Pekka Smolander, FT Jarno Talponen ja FT Olli Toivanen. FT Jarno Talponen on peruuttanut hakemuksensa 9.7.2018. Hakijayhteenveto liitteenä.

 

Yliopistonlehtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito (johtosääntö 31 §). Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33 §).

 

Hakemusten ja haastattelujen perusteella työryhmä ehdottaa tehtävään otettavan FT Janne Gröhnin. Työryhmän muistio, Gröhnin cv, opetusportfolio ja julkaisuluettelo ovat esittelylistan liitteenä.

 

Dekaani on vapauttanut FT Janne Gröhnin opetusnäytteen antamisesta sillä perusteella, että hänellä on riittävästi käytännön yliopistotasoista opetuskokemusta Itä-Suomen yliopistossa v 2008-2018.

 

Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen (1.1.2017) mukaisesti dekaani tekee esityksen neliportaisen uramallin mukaisen toistaiseksi täytettävän tehtävän, pl. professorit, täyttämisestä akateemiselle rehtorille.

 

Tiedekunnan dekaani esittää yliopiston akateemiselle rehtorille, että yliopistonlehtorin, matematiikka tehtävään otetaan 1.10.2018 alkaen toistaiseksi FT Janne Gröhn.

 

Matematiikan yliopistonlehtorin tehtävänmääritys tarkennetaan seuraavalla tavalla:

 

Yliopistonlehtorin tehtävänä on itsenäinen matematiikan alan opetus ja opetuksen kehittäminen mukaan lukien oppimismenetelmien ja -ympäristön kehittäminen (esim. flipped classroom). Tehtävään kuuluu itsenäinen tieteellinen tutkimustyö kompleksianalyysin alalla. Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu  myös matematiikan perus- ja jatkokoulutuksen opinnäytetöiden ohjausta sekä yliopistohallinnollisia tehtäviä.

 

Esitys:

 

 

1.

Tiedekuntaneuvosto käsittelee ehdotuksen po. matematiikan yliopistonlehtorin tehtävän tarkennetusta tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

2.

Tiedekuntaneuvosto käsittelee dekaanin ehdotuksen tehtävään otettavasta.

 

Päätös:

1. Esityksen mukainen
2. Esityksen mukainen


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa