Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 7

22.08.2018

 

Tiedoksi

 

Yliopiston hallitus on hyväksynyt yliopiston johtosääntöön tulleet päivitykset kokouksessaan 15.6.2018. Liitteenä hallituksen pöytäkirja ko. asiakohdasta sekä päivitetty johtosääntö 1.8.2018 alkaen.

 

Akateeminen rehtori on nimennyt avoimen tieteen -työryhmän, jonka tulee tehdä esityksiä yliopiston periaatteista ja käytännöistä avoimen tieteen toimintatapoihin liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen ja sen käytäntöihin, tutkimusaineistojen hallintaan, tutkimuksen aikaiseen aineiston käsittelyyn, tietosuojaan ja -turvaan, tutkimusaineistojen lyhyt- ja pitkäaikaiseen säilyttämiseen, aineistojen turvalliseen tuhoamiseen ja tutkimusaineistojen avaamiseen liittyen. Akateemisen rehtorin päätös liitteenä.

 

Tiedekunnan maisterin ja tohtorin tutkintojen tilasto 31.7.2018 (liite).

 

Tiedekunnan väitöstilannetaulukko 15.8.2018, keskeneräiset ja edellisen tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen valmistuneet (liite).

 

 

Esitys: Merkitään tiedoksi.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa