Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

19.09.2018

 

Dosentin arvon myöntäminen FT Mikael Turuselle alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti tuki- ja liikuntaelinkudosten karakterisointi (Medical physics, musculoskeletal tissue characterization)

 

 

FT Mikael Turunen on hakenut dosentin arvoa alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti tuki- ja liikuntaelinkudosten karakterisointi (Medical physics, musculoskeletal tissue characterization) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle. FT Turusen hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 8.5.2018 nimennyt professori Jari Hyttisen (Biolääketieteen tekniikan tiedekunta, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampere) ja professori Miika Niemisen (Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö, Oulun yliopisto, Oulu) antamaan asiantuntijalausuntonsa FT Mikael Turusen tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana lääketieteellinen fysiikka, erityisesti tuki- ja liikuntaelinkudosten karakterisointi (Medical physics, musculoskeletal tissue characterization) . Professori Hyttinen ja professori Nieminen ovat todenneet FT Turusen tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89§). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 3 kohdalla FT Turusen opetusnäytteestä.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Mikael Turunen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti tuki- ja liikuntaelinkudosten karakterisointi (Medical physics, musculoskeletal tissue characterization) 1.10.2018 alkaen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa