Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

19.09.2018

 

Dosentin arvon myöntäminen FT Ervin Nippolaiselle alana Optinen materiaalitutkimus, erityisesti yhdistettynä biologisten materiaalien optiseen spektroskopiaan (Optical material research, especially in combination with optical spectroscopy of biological materials)

 

FT Ervin Nippolainen on hakenut dosentin arvoa alana Optinen materiaalitutkimus, erityisesti yhdistettynä biologisten materiaalien optiseen spektroskopiaan (Optical material research, especially in combination with optical spectroscopy of biological materials) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan sovelletun fysiikan laitokselle. FT Nippolaisen hakemus on esityslistan liitteenä.

 

Yliopistolain 558/2009 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 9.8.2018 nimennyt professori Matti Kaurasen (Fotoniikan laboratorio, fysiikan laitos, Tampereen yliopisto) ja Principle Researcher, Dc.Sci., PhD Oleg Vitrikin (Institute of Automation and Control Processes, Far Eastern Branch Russian Academy of Science (FEB RAS), Venäjä) antamaan lausuntonsa FT Ervin Nippolaisen tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Optinen materiaalitutkimus, erityisesti yhdistettynä biologisten materiaalien optiseen spektroskopiaan (Optical material research, especially in combination with optical spectroscopy of biological materials). Professori Kauranen ja Principle Researcher Vitrik ovat todenneet FT Nippolaisen tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

 

Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/2009 89 §). Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. FT Nippolaisen opetustaito on todettu aikaisemman pedagogisen koulutuksen ja yliopistotasoisen opetuskokemuksen perusteella, minkä vuoksi luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään 20.8.2018 vapauttanut FT Nippolaisen opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Ervin Nippolainen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Optinen materiaalitutkimus, erityisesti yhdistettynä biologisten materiaalien optiseen spektroskopiaan (Optical material research, especially in combination with optical spectroscopy of biological materials) 1.10.2018 alkaen.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa