Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

19.09.2018

 

Tiedekunnassa täytettäviksi tulevien Tenure Track -tehtävien tehtäväalat ja tehtävämääritykset. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä.

 

Tiedekunnan Tenure Track -toimikunta on käsitellyt tässä kohdassa listattujen tehtävien tehtäväalat ja tehtävämääritykset kokouksessaan 27.8.2018. Tehtävät ovat osana tiedekunnan strategista henkilöstösuunnittelua liittyen tutkimuksen ja opetuksen fokusalueisiin.

 

yliopistotutkija/apulaisprofessori (Tenure Track), aerosoliteknologia

ympäristö- ja biotieteiden laitos, Kuopion kampus

 

Assistant Professor or Associate Professor will carry out independent research in the field of aerosol technology. It is expected that the research will strengthen the research profile in university's strategic research area "Aerosols, Environmental Change and Human Health" and greatly benefit from the existing research infrastructure of the department. A successful candidate should have an expertise in research of aerosol technology especially from nano- and microparticle production by aerosol based methods (e.g. spray pyrolysis, flame spray pyrolysis, chemical vapor synthesis), their physico-chemical characterization and development of electrochemical and water purification applications utilizing aerosol based methods. The position is research-oriented, and the duties involve teaching and teaching-related development tasks in aerosol technology and supervision of academic theses. Furthermore, the Assistant Professor/Associate Professor is expected to raise research funding, initiate international research networks in the field of position and serve in academic and societal expert roles.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää aikaisintaan 1.9.2019 alkaen.

 

apulaisprofessori (Tenure Track), eläinfysiologia, ympäristö- ja biotieteiden laitos, Joensuun kampus

 

Eläinfysiologian apulaisprofessorin tehtävään kuuluu itsenäinen tutkimus eläinten fysiologisesta sopeutumisesta muuttuvaan ympäristöön. Tehtävään valittavan henkilön odotetaan edustavan sellaista tutkimussuuntaa, joka yhdistyy jo olemassa olevaan laitoksen strategisen fokusalueen ympäristönmuutoksen biologian tutkimukseen ja hyödyntää laitoksen tutkimusinfrastruktuuria, ja jossa yhdistyy organismitason tutkimus ekologisen fysiologian kysymyksiin tai eläinten solu- ja molekyylitason mekanismeihin. Tehtävän haltija vastaa osaltaan eläinfysiologian ja -ekofysiologian koulutuksesta ja sen kehittämisestä, ohjaa tutkielmia ja jatko-opintoja sekä avustaa yliopiston toimintaan liittyvissä muissa tehtävissä. Tehtäviin kuuluu tutkimushankkeiden ja -verkostojen suunnittelu ja organisointi, vastuu tutkimusresursseista, sekä akateemisia ja yhteiskunnallisia asiantuntijatehtäviä.

 

Tehtävä on tarkoitus täyttää aikaisintaan 1.1.2019 alkaen.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee täytettäviksi tulevien Tenure Track -tehtävien tehtävänalat ja -määritykset.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa