Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3   FT Mikael Turusen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti tuki- ja liikuntaelinkudosten karakterisointi (Medical physics, musculoskeletal tissue characterization)
4   Dosentin arvon myöntäminen FT Mikael Turuselle alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti tuki- ja liikuntaelinkudosten karakterisointi (Medical physics, musculoskeletal tissue characterization)
5   Dosentin arvon myöntäminen FT Ervin Nippolaiselle alana Optinen materiaalitutkimus, erityisesti yhdistettynä biologisten materiaalien optiseen spektroskopiaan (Optical material research, especially in combination with optical spectroscopy of biological materials)
6   Tiedekunnassa täytettäviksi tulevien Tenure Track -tehtävien tehtäväalat ja tehtävämääritykset. Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
7   MSc Olalla Díaz-Yáñezin metsätieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
8   MSc Nasibu Rajabu Mramban tietojenkäsittelytieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
9   FM Simo Näkin sovelletun fysiikan alan väitöskirjan arvosteleminen
10   MSc YueYang Zhangin matematiikan alan väitöskirjan arvosteleminen
11   FM Petri Varvian laskennallisen fysiikan alan väitöskirjan arvosteleminen
12   Tiedoksi
13   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Jurvelin Jukka Puheenjohtaja, dekaani
Hujala Teppo Professori, varajäsen
Keinänen Markku Professori, varajäsen
Tukiainen Markku Professori, jäsen
Roponen Marjut Muu henkilöstö, jäsen
Nivala Jussi Opiskelija, jäsen
Honkapää Katja Opiskelija, varajäsen
Valmistelijat
Hirvonen Arja Sihteeri, johtava hallintopäällikkö
Laitinen Kaisa Koulutuspäällikkö
Muu läsnäolo