Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 12

29.08.2018

 

MSc Shalem Modin molekulaarisen lääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Valmistelija: Mervi Silaste

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

MSc Shalem Modin väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Beneficial effects of SIRT1 activation in skeletal muscle and adipose tissue on tarkastettu julkisesti 10.8.2018. Vastaväittäjä, professori Kirsi Pietiläinen (Helsingin yliopisto), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Toinen esitarkastaja professori Olavi Ukkola (Oulun yliopisto) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla hyväksytty opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja toinen esitarkastaja professori Zsolt Radad (Semmelweis University) puoltaa väitöskirjan hyväksymistä arvosanalla kiittäen hyväksytty opinnnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

 

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee MSc Shalem Modin väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa