Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 13

29.08.2018

 

LL Hanna Nurmen keuhkosairauksien alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Valmistelija: Mervi Silaste

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

LL Hanna Nurmen väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Rheumatoid Arthritis-associated Interstitial Lung Disease - Assessment of the factors associated with the course of the disease on tarkastettu julkisesti 8.6.2018. Vastaväittäjä, dosentti Maija Halme (HUS), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, professori Hannu Puolijoki ja dosentti Paula Rytilä puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä lääketieteen tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee LL Hanna Nurmen väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa