Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 14

29.08.2018

 

THM Helena Orell-Kotikankaan kliinisen ravitsemustieteen alan väitöskirjan arvosteleminen

 

Valmistelija: Mervi Silaste

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 1.1.2017 9 §:n mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on arvostella väitöskirjat. Terveystieteiden tutkintoja ja opintoja koskevien pysyväismääräysten 13.4 §:n mukaan väitöskirjat arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty-kiittäen hyväksytty. Kiittäen hyväksytty arvosana edellyttää, että mainintaa esittävät kaksi kolmesta (esitarkastajat ja vastaväittäjä) tarkastajasta.

 

THM Helena Orell-Kotikankaan väitöskirjaksi tarkoittama tutkimus Nutrition status and effect of nutritional counseling in patients with head and neck cancer on tarkastettu julkisesti 14.6.2018. Vastaväittäjä, dosentti Juha Saarnio (OYS), puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty ja molemmat esitarkastajat, dosentti Matti Verkasalo ja professori Harri Niinikoski puoltavat väitöskirjan hyväksymistä opinnnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittävät arvosanaksi hyväksytty.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 44 §:n mukaan ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväittäjän lausunnosta. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnoista. Esitarkastajien ja vastaväittäjän lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain 24.7.2009/558 29 §:n mukaan opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain ne monijäsenisen hallintoelimen jäsenet tai varajäsenet, joilla on saman tasoinen opintosuoritus tai jotka on otettu professorin tehtävään.

 

 

 

Esitys:

Asiassa annettujen lausuntojen perusteella tiedekuntaneuvosto arvostelee THM Helena Orell-Kotikankaan väitöskirjan arvosanalla hyväksytty.

 

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa