Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 2

29.08.2018

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista

 

Johtosäännön 26 §:n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat (26 § 3 momentti).

 

Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun 22.8.2018. Käsiteltävät asiat on mainittu Dynasty -asiakirjahallintasovelluksessa julkaistulla esityslistalla.

 

Johtosäännön 27 §:n 1 momentin mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätösvaltaisia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

 

Päätös:

 

 

 

Koska kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi 9 tiedekuntaneuvoston jäsentä ja 3 varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa