Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 4

29.08.2018

 

Dekaanin esitys vakinaistamispolun (apulaisprofessori, tenure track, In vitro human brain modelling) tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Esitys tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n 4 momentin, kohdan 7 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä.

 

A. I. Virtanen - instituutin johtaja on esittänyt 7.8.2018 apulaisprofessorin, In vitro human brain modelling (tenure track), tehtävän perustamista (liite).

 

Viimeaikaiset teknologiset läpimurrot ovat mahdollistaneet uuden sukupolven in vitro systeemien kehittymisen aivojen toiminnan tutkimisessa. Vaikka eläinmallit ovat välttämättömiä lääketieteellisessä tutkimuksessa ja niiden avulla on saavutettu merkittävää ymmärrystä aivojen toiminnasta, aivojen kehityksen ja toiminnan erityispiirteitä ei ole vielä täysin ymmärretty. Uuden sukupolven tekniikat mahdollistavat in vitro systeemien kehittämisen, jolloin voidaan paremmin jäljitellä samankaltaisuutta aivojen in vivo piirteissä. Täten voidaan saavuttaa parempaa mekanistista näkemystä aivojen toiminnasta ja samalla aukeaa mahdollisuus olla mukana aivojen rappeumasairauksien uusien "precision medicine" -tyyppisten diagnostisten markkereiden löytymisessä ja uusien tehokkaiden hoitomuotojen löytymisessä.   

 

Aivosairauksien in vitro mallintamisen apulaisprofessuuri (tenure track) avaa uuden tutkimusalan, jossa tutkitaan in vitro malleja aivojen toiminnan mallintamisessa ikääntymisen ja erilaisten fysiologisten tilojen sekä sairauksien aikana. Tutkimus hyödyntää aikaisemmissa aivosairaustutkimuksissa kerättyjä biologisia nesteitä ja kudosnäytteitä mahdollisena soluviljelyn materiaalina. Tutkimusta tehdään tiiviissä yhteistyössä biopankkien ja Itä-Suomen yliopiston Kantasolukeskuksen kanssa. Kantasolukeskuksessa on näytteitä potilaista, joilla on aivojen rappeumasairauksia.  

 

Apulaisprofessorin, In vitro human brain modelling (tenure track), tehtävä täytetään suorarekrytoinnilla ja täytetään neljän (4) vuoden määräajaksi. Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä.

Vakinaistamispolun mukaiseen apulaisprofessorin palvelussuhteeseen valittavalla tulee olla soveltuva tohtorin tutkinto ja hyvä opetustaito sekä edellytykset määräajassa täyttää professorin palvelussuhteen kelpoisuusvaatimukset (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 31 §). Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta (Asetus 770/2009). Tiedekunnan dekaani myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin (johtosääntö 33§).

 

Apulaisprofessorin, In vitro human brain modelling (tenure track) tehtävänä on tutkimustyö po. kansainvälisen huipputason tutkimusalalla. Apulaisprofessorin tehtäviin kuuluu myös opinnäytetöiden, erityisesti väitöskirjojen ohjaus, alaan liittyvää muuta opetusta sekä osallistuminen po. tutkimusalueen kehittämiseen ja erityisesti täydentävän rahoituksen hankintaan. Tehtäviin voidaan sisällyttää myös alan kehittymistä tukevia tai vastuuhenkilöiden kanssa sovittavia muita tehtäviä.

 

Esitys tehtävään otettavasta henkilöstä

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10§:n 5 momentin, kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

A. I. Virtanen -instituutin johtaja on esittänyt, että tehtävään nimitetään FT, dosentti Katja Kanninen (liite) ja tehtäväntäyttötoimikunta (professori Olli Gröhn, [puheenjohtaja], akatemiaprofessori Asla Pitkänen ja professori Mikko Hiltunen) puoltavat esitystä (liite). Katja Kannisen CV ja julkaisuluettelo liitteenä.

 

Itä-Suomen yliopiston toimivaltamääräyksen mukaan dekaani hyväksyy vakinaistamispolun tehtävän tehtävänalan tiedekuntaneuvoston käsittelyn jälkeen ja tekee esityksen apulaisprofessorin tehtävän täyttämisestä rehtorille tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Rehtorin 28.5.2015 tekemän päätöksen mukaan apulaisprofessorin (Tenure Track) tehtävään otettavan kanssa tehdään täsmentävä sopimus kaudelle asetettavista tuloksellisuustavoitteista.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja nimitysesityksestä.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa