Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 5

29.08.2018

 

Liikuntafysiologian, erityisesti lasten ja nuorten liikuntafysiologia, dosentin arvon myöntäminen FT Eero Haapalalle

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

FT Eero Haapala on esittänyt, että hänelle myönnettäisiin liikuntafysiologian, erityisesti lasten ja nuorten liikuntafysiologian, dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että liikuntafysiologian, erityisesti lasten ja nuorten liikuntafysiologian, dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FT eero Haapalan tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin erikoistutkija, dosentti Katja Borodulinin (THL) ja dosentti Katja Pahkalan (Turun yliopisto).

 

Dosentti Borodulin on antanut lausuntonsa 15.6.2018 ja dosentti Pahkala 5.6.2018. Molemmat asiantuntijat pitävät FT Eero Haapalaa tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FT Eero Haapalan hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija FT Eero Haapala täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Eero Haapala täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FT Eero Haapalalle liikuntafysiologian, erityisesti lasten ja nuorten liikuntafysiologia, dosentin arvon.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa