Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 6

29.08.2018

 

Sisätautiopin dosentin arvon myöntäminen LT, erikoislääkäri Heli Koukkuselle

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

LT, erikoislääkäri, Heli Koukkunen on esittänyt (12.10.2017), että hänelle myönnettäisiin sisätautiopin dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että sisätautiopin dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto LT Heli Koukkusen tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin dosentti Veli-Pekka Harjolalta (HUS) ja professori, emeritus, Erkki Vartiaiselta (THL).

 

Dosentti Harjola on antanut lausuntonsa 21.6.2018 ja professori Vartiainen 24.1.2018. Molemmat asiantuntijat pitävät LT, erikoislääkäri Heli Koukkusta tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään LT Heli Koukkusen hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija LT, erikoislääkäri Heli Koukkunen täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että LT, erikoislääkäri Heli Koukkunen täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää LT, erikoislääkäri Heli Koukkuselle sisätautiopin dosentin arvon.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa