Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 7

29.08.2018

 

Ravitsemustieteen, erityisesti kansansairauksien ehkäisy, dosentin arvon myöntäminen FT Virpi Lindille

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

FT, laillistettu ravitsemusterapeutti, Virpi Lindi on esittänyt (4.3.2018), että hänelle myönnettäisiin ravitsemustieteen, erityisesti kansansairauksien ehkäisy, dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että ravitsemustieteen, erityisesti kansansairauksien ehkäisy dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FT Virpi Lindin tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin professori Mikko Syvänteen (Helsingin yliopisto) ja professori Timo Strandbergin (Helsingin yliopisto).

 

Professori Syvänne on antanut lausuntonsa 14.6.2018 ja professori Strandberg 9.6.2018. Molemmat asiantuntijat pitävät FT, laillistettu ravitsemusterapeutti Virpi Lindiä tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FT Virpi Lindin hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija FT Virpi Lindi täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Virpi Lindi täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FT Virpi Lindille ravitsemustieteen, erityisesti kansansairauksien ehkäisy dosentin arvon.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa