Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 8

29.08.2018

 

Farmakokinetiikan dosentin arvon myöntäminen FaT Pyry Välitalolle

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

FaT Pyry Välitalo on esittänyt (2.2.2018), että hänelle myönnettäisiin farmakokinetiikan dosentin arvo Itä-Suomen yliopistossa terveystieteiden tiedekunnassa. Hakijan CV ja julkaisuluettelo ovat liitteenä.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut kokouksessaan, että farmakokinetiikan dosentuuri on tarkoituksenmukainen opetuksen ja tutkimuksen kannalta. Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on kutsunut asiantuntijoiksi antamaan lausunto FaT Pyry Välitalon tieteellisestä pätevyydestä hakemaansa dosentuuriin professori Janne Backmanilta (Helsingin yliopisto) ja apulaisprofessori Teijo Saarelta (Turun yliopisto).

 

Professori Backman on antanut lausuntonsa 22.7.2018 ja apulaisprofessori Saari 22.4.2018. Molemmat asiantuntijat pitävät FaT Pyry Välitaloa tieteellisesti pätevänä hakemaansa dosentuuriin ja puoltavat dosentin arvon myöntämistä. Asiantuntijoiden lausunnot ovat liitteenä.

 

Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

 

Terveystieteiden tiedekunnan dosenttitoimikunta on todennut käsitellessään FaT Pyry Välitalon hakemusta, että hakija täyttää terveystieteiden tiedekunnan kriteerit opetustaidon osalta.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 8 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä.

 

Hakija FaT Pyry Välitalo täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit.

 

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FaT Pyry Välitalo täyttää yliopistolain 89 §:ssä dosentilta vaadittavan kelpoisuuden sekä terveystieteiden tiedekunnan dosentuuriohjeen dosentin arvoon vaadittavat kriteerit ja päättää myöntää FaT Pyry Välitalolle farmakokinetiikan dosentin arvon.

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa