Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Kokouksen avaus
2   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä asialista
3   Tiedekuntaneuvoston varajäsenen valinta
4   Dekaanin esitys vakinaistamispolun (apulaisprofessori, tenure track, In vitro human brain modelling) tehtävän tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä ja tehtävään otettavasta henkilöstä: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen
5   Liikuntafysiologian, erityisesti lasten ja nuorten liikuntafysiologia, dosentin arvon myöntäminen FT Eero Haapalalle
6   Sisätautiopin dosentin arvon myöntäminen LT, erikoislääkäri Heli Koukkuselle
7   Ravitsemustieteen, erityisesti kansansairauksien ehkäisy, dosentin arvon myöntäminen FT Virpi Lindille
8   Farmakokinetiikan dosentin arvon myöntäminen FaT Pyry Välitalolle
9   LL Antti Jaroman ortopedian alan väitöskirjan arvosteleminen
10   LL Kristiina Kivimiehen oikeuspsykiatrian alan väitöskirjan arvosteleminen
11   LL Maria Kojoukhovan lääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
12   MSc Shalem Modin molekulaarisen lääketieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
13   LL Hanna Nurmen keuhkosairauksien alan väitöskirjan arvosteleminen
14   THM Helena Orell-Kotikankaan kliinisen ravitsemustieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
15   TtM Saara Pentikäisen ravitsemustieteen alan väitöskirjan arvosteleminen
16   MSc ViktĂ(3)ria Prantnerin farmaseuttisen bioteknologian alan väitöskirjan arvosteleminen
17   Terveystieteiden tiedekunnan vuoden 2019 opiskelijavalinnan valintaperusteiden hyväksyminen
18   Kokouksen päätös

Osallistuja Tehtävä
Pihlajamäki Jussi dekaani, puheenjohtaja
Ketolainen Jarkko professori, varajäsen
Hiltunen Mikko professori, jäsen
Jääskeläinen Jarmo professori, jäsen
Kolehmainen Marjukka professori, varajäsen
Kotikumpu Kari henkilöstö, jäsen
Jarho Pekka henkilöstö, jäsen
Laitinen Kirsti henkilöstö, jäsen
Gabbouj Sami henkilöstö, varajäsen
Räisänen Henna opiskelija, jäsen
Kosonen Salli opiskelija, jäsen
Lapinlampi Niina opiskelija, jäsen
Salonpää Ville opiskelija, jäsen