Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 12

19.09.2018

 

Esityksen tekeminen Itä-Suomen yliopiston rehtorille neurologian professorin tehtävän (31298 UEF) määräaikaisesta hoitamisesta: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 10 §:n kohdan 9 mukaan dekaanin tehtävänä on tehdä ehdotus rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta ja opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituiseen tehtävään sekä vakinaistamispolun tehtävään valittavasta tiedekuntaneuvostoa kuultuaan.

 

Tehtävä: Lääketieteen laitoksen Kliinisen lääketieteen yksikköön sijoitetun neurologian professorin tehtävän täyttö on meneillään. Lääketieteen koulutus po. alalla on turvattava myös tehtävän täyttöprosessin aikana ja sen vuoksi kliinisen lääketieteen yksikkö ja lääketieteen laitos esittävät, että neurologian professorin tehtävän hoitajaksi otettaisiin määräajaksi 1.11. -31.12.2018 LT, erikoislääkäri, dosentti Pekka Jäkälä hoito-osuudella 70%. Lääketieteen laitos puoltaa yksikön esitystä.

 

Neurologian professorin tehtävän kohdalla kahden vuoden määräaika ylittyy aiempien tehtävänhoitojen ja jatkoesityksen myötä.

 

Määräaikaisuuden peruste: Sijaisuus.

 

Kelpoisuus: LT, dosentti, erikoislääkäri Pekka Jäkälä on nimitetty asiantuntijamenettelyn kautta neurodegeneratiivisten sairauksien ja kuntoutuksen osa-aikaiseen (50 %) professorin virkaan viiden (5) vuoden määräajaksi 1.12.2009 alkaen. Professori Pekka Jäkälä on todettu asiantuntijalausunnoissa kelpoiseksi Itä-Suomen yliopiston neurologian professorin tehtävään vuonna 2011 ja vuonna 2018. Pekka Jäkälän ansioluettelo liitteenä.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee esityksen

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa