Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

§ 3

19.09.2018

 

Synnytys- ja naistentautiopin, professorin osa-aikainen (50%) tehtävä, tehtäväntäyttöseloste: Tiedekuntaneuvoston kuuleminen

 

Valmistelija: Riikka Pellinen

 

Lääketieteen laitos on esittänyt henkilöstösuunnitelmassaan vuosille 2018-2020, synnytys- ja naistentautiopin osa-aikaisen (30%) professorin tehtävän hoito-osuuden nostamista 50%: iin ja tehtävän täyttämistä 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

 

Tehtävän sijoitusyksikkö on terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö.

 

Tehtävää täytettäessä voidaan käyttää kutsumenettelyä dosentti Marjo Tuppuraisen kutsumiseksi tehtävään. Kutsumenettelyn perusteena esitetään seuraavaa:

 

Marjo Tuppurainen on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon 1985 Kuopion yliopistossa ja lääketieteen tohtorin tutkinnon vuonna 1995 Kuopion yliopistossa. Synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkärin tutkinnon hän on suorittanut vuonna 1999 Kuopion yliopistossa ja hänelle on myönnetty naistentautien dosentin arvo vuonna 2002 Kuopion yliopistosta.

 

Marjo Tuppurainen toimii parhaillaan Kuopion yliopistosairaalassa osastonylilääkärinä (1995-). Aiemmin hän on toiminut Kuopion yliopistossa Luu- ja rustotutkimusyksikön johtajana (2001-2006), sekä Suomen akatemian kliinisenä tutkijana (2006-2008).

 

Marjo Tuppurainen on julkaissut 103 kansainvälistä vertaisarvioitua tieteellistä julkaisua, joista 23 ensimmäisenä tai viimeisenä tekijänä. Tuppurainen on ohjannut yhteensä kaksi väitöskirjatyötä ja ohjaa parhaillaan kolmea. Lisäksi hän on toiminut Suomen osteoporoosiyhdistyksen hallituksessa (1997-2003 ja 2008-2012) ja Kuopion Osteoporoosiyhdistyksen puheenjohtajana 1997-2013, sekä useissa muissa asiantuntijatehtävissä.

 

Dosentti Marjo Tuppuraisen cv ja julkaisuluettelo ovat liitteenä 1.

 

Edellä esitetyillä perusteilla dosentti Marjo Tuppurainen täyttää kutsumenettelyn edellytykset professorin, synnytys- ja naistentautioppi, tehtävään.

 

Yliopistolain (558/2009) 33 §:n 2 momentin mukaan professorin tehtävä voidaan täyttää kutsusta haettavaksi julistamatta silloin kun tehtävään voidaan kutsua ansioitunut henkilö tai tehtävään valitaan määrärajaksi. Tehtävään voidaan valita kutsusta vain henkilö, joka kiistatta täyttää kelpoisuusvaatimukset.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 31 §:n mukaan professorin (Professor) palvelussuhteeseen valittavan tulee olla tieteellisesti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:n kohdan 6 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä ja johtosäännön 10§ kohdan 5 mukaan dekaani päättää professorin tehtävänalasta ja tehtävänmäärityksestä tiedekuntaneuvostoa kuultuaan. Dekaani valitsee myös asiantuntijat antamaan lausunnon professorin tehtävään hakeneista tai kutsuttavasta (johtosääntö 10§ kohta 6).

Professorin, synnytys- ja naistentautioppi, tehtävän tehtäväntäyttöseloste on liitteenä 2. Tehtäväntäyttöseloste sisältää johtosäännön edellyttämät tehtäväalan ja tehtävämääritykset. Selosteessa edellytetään myös, että professorin, synnytys- ja naistentautioppi, tehtävään kutsuttavalta vaaditaan käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

 

Seloste sisältää myös esityksen siitä, että tehtävää täytettäessä käytetään kutsumenettelyä dosentti Marjo Tuppuraisen kutsumiseksi tehtävään. Marjo Tuppuraisen suostumus on liitteenä 3.

 

Esitys:

Tiedekuntaneuvosto käsittelee tehtäväntäyttöselosteen

 

Päätös:

Esityksen mukainen.


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa